Jak przebiega diagnozowanie autyzmu u dzieci w Warszawie?

Diagnozowanie autyzmu u dzieci to proces wymagający specjalistycznego podejścia i bogatej wiedzy z tego zakresu. Niejednokrotnie może obejmować kilka etapów, dlatego konieczna jest pomoc psychiatrów oraz psychologów klinicznych z Centrum Medycznego Salus Pro Domo w Warszawie. To zaufane miejsce, w którym specjalista przeprowadzi specjalistyczne badania psychologiczne oraz ocenę zachowania dziecka. Na podstawie testów, wywiadu z rodzicami, obserwacji i oceny ze strony psychologa czy psychiatry możliwe staje się postawienie rzetelnej diagnozy.

Jak leczyć autyzm u dziecka?

Leczenie autyzmu w Centrum Medycznym Salus Pro Domo obejmuje zarówno wzmacnianie rozwoju dziecka, jak i pomoc w codziennym radzeniu sobie z szeregiem sytuacji. Podczas psychoterapii specjalista wspiera rozwój ruchowy pacjenta, zdolności komunikacyjnych, umiejętności społecznych, funkcji poznawczych czy pomaga w minimalizacji problemów sensorycznych. Ponadto lekarz psychiatra w razie konieczności wprowadza leczenie farmakologiczne, pomocne w radzeniu sobie z objawami lękowymi, depresyjnymi bądź zmiennymi nastrojami.

Diagnoza autyzmu w Warszawie - gdzie?

Decydując się na przeprowadzenie diagnostyki autyzmu w Warszawie, warto skorzystać z oferty profesjonalnego Centrum Medycznego Salus Pro Domo. To miejsce, w którym pracują wykwalifikowany specjaliści z dużym doświadczeniem w pracy ze zmagającymi się z autyzmem pacjentami. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań można skonsultować się z pracownikami placówki, którzy udzielą szczegółowych odpowiedzi, a także wykażą się empatią, pomagając w podjęciu decyzji i ustaleniu dogodnego terminu wizyty.